måndag 5 november 2012

Med fokus på fokus
Min bestämda uppfattning är att det är fullständigt omöjligt att åstadkomma någonting av värde i det här livet om man inte besitter en stark (och uthållig) koncentrationsförmåga. Men vad menas med koncentration och hur gör man? Det verkar som att de allra flesta tar det här med koncentration för givet, eftersom de allra flesta utbildningar och fortbildningar handlar om hur vi ska tänka, hur vi ska prata och hur vi ska göra saker och ting. De allra flesta verkar glömma att alla kunskaper och färdigheter faller platt om människor som ska tillämpa dessa brister i sin koncentrationsförmåga. I "SjälFörsvar" betraktas därför koncentrationsförmågan som den viktigaste färdigheten av alla. Jag tänkte därför idag, lägga lite fokus på vår förmåga att fokusera.

Koncentration innebär att vi fokuserar på just det som är mest väsentligt just nu och släpper allting annat. Koncentration är därför kärnan i mindfulnessträning. Vad som gör den stund vi avsätter till meditation lite speciell är att vi i vardagslivet sällan ägnar oss åt något med vår fulla uppmärksamhet, medan vi i mindfulnessträning åtar oss att göra just det. 

Problemet är at vi oftast försöker koncentrera oss genom att spänna oss till det yttersta och skärpa vår uppmärksamhet genom hårt styrd viljeansträngning. Detta kostar oss enorma mängder fysisk och mental energi som slösas bort till ingen nytta. I sin yttersta förlängning kan denna ovana leda till utmattnings depression.

När vi slappnar av skärmar vi av störningar både från det yttre och från vårt inre och kan fokusera uteslutande på det som ät viktigast i nuet. På det sättet ökar vi koncentrationen och stänger ute ovidkommande tankar som snurrar i huvudet.

Det viktiga att förstå här är att koncentration är mental till sin natur, medan avslappning är fysisk. De flesta har fått det om bakfoten och anstränger och spänner sin kropp när de försöker koncentrera sig; och blir slappa och slöa i psyket när de vill slappna av!


Koncentration är dock inte detsamma som att mentalt fastna i, eller låsa sig vid någonting. Koncentration följer vår medvetna intention, d v s, vi koncentrerar oss när vi frivilligt riktar vår uppmärksamhet mot det som vi har valt att fokusera på och fördjupa oss i.

De allra flesta har förmodligen upplevt hur det känns när sinnet vandrar i väg och fångas av något oväsentligt. Låt oss säga att du läser en bok. Från början går läsandet ganska bra. Du läser och förstår det som står i texten utan några större problem. Men efter ett tag, om du inte är uppriktigt intresserad av det du läser, kommer andra saker börja fånga din uppmärksamhet.

Plötsligt lägger du märke till att din granne spelar musik på lite för hög volym. Du börjar störa dig på ungarnas röster som skriker när de leker ute på gården. Du känner i nästa ögonblick att du sitter ganska obekvämt i stolen och att du är törstig och skulle behöva dricka ett glas vatten. Detta är saker som fångar din koncentration och stör dig i din ursprungliga intention att läsa. De kallas för distraktioner.

Oavsett hur många signaler som vår hjärna uppfattar, kan vi medvetet bara koncentrera oss på en sak i taget. Varje gång som du vänligt, men bestämt riktar tillbaka din uppmärksamhet mot bokens innehåll, utvecklas din koncentration. Vi kan inte samtidigt uppmärksamma distraktioner och texten som vi vill läsa. Att fastna i distraktionerna innebär att förlora vår koncentration på texten i boken.

Vi distraheras av allt möjligt i vårt vardagsliv. Fysisk och mental smärta och obehag är väldigt starka distraktionselement. För att kunna hantera dem behöver vi utveckla en minst lika stark koncentrationsförmåga.Vi behöver med andra ord inte lära oss att kontrollera vår smärta; vi behöver bara se till att behålla kontrollen över oss själva, så att vår smärta inte kontrollerar oss. Detta är dock lättare sagt än gjort; eftersom det kräver självdisciplin i form av regelbunden träning

Koncentration och Självdisciplin. På något sätt hamnar vi alltid  där till slut...1 kommentar: