söndag 17 november 2013

Den Mentala Kampkonsten

Jag kallar mitt koncept för ”Den Mentala Kampkonsten” – ”Mental Martial Art”

I de japanska kampkonsterna (Budo), har de mentala aspekterna alltid spelat en dominerande roll. Man använder kroppen för att träna det mentala och det emotionella. Kroppen betraktas (enligt den traditionella japanska uppfattningen) som ett direkt uttryck för det mentala och det emotionella. Enligt detta synsätt innefattar vårt mänskliga medvetande ALLA våra resurser; både fysiska och mentala och både medvetna och omedvetna. Vårt medvetande betraktas i sin tur som en del och en aspekt av Livets (Universums) medvetande.

Man kan säga att mitt psyke styr min kropp, men enligt det ovanbeskrivna synsättet är det snarare så att vårt psykiska tillstånd manifesteras genom kroppen. Kroppen existerar, med andra ord, inte separat från vårt psyke som ett fordon som psyket ska ”köra runt” och styra. Kroppen ÄR psyket, det vill säga dess påtagliga, synliga del. Kroppen är också psykets mest ÄRLIGA del.

Mentalt kan vi leva i en fantasivärld där vi kan ljuga för oss själva. Kroppen är däremot ärlig. Den möter verkligheten som den är. Kroppen lever i verkligheten och lär sig genom direkta erfarenheter. Till exempel, människor som har direkta erfarenheter av krig har en annan syn på kriget än de som inte har varit med om det. Krigets fasor och hemskhet har inristats i deras psyken genom deras kroppars konkreta erfarenheter. Människor som aldrig har upplevt krig baserar sina åsikter enbart på föreställningar och fantasier, (vilket vill säga på deras EGO).

Om du hamnar ansikte mot ansikte med någon som är på väg att anfalla dig med en kniv, kan jag garantera dig att du kommer att bli rädd. Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker intala dig mentalt att du inte är rädd, du kommer att bli rädd, därför att din kropp vet. Verklighet är därför en individs upplevelse som baseras på en direkt fysisk-mental erfarenhet.

Människor som har tagit sig genom riktigt svåra situationer i sitt liv, skryter aldrig om sin mentala styrka. De är ofta fåordiga, brutalt ärliga och betonar att de har känt sig väldigt rädda under tiden. De är också tydliga med att de gärna hade undvikit situationen om de bara kunnat och hoppas att de aldrig igen behöver uppleva något liknande.         

Min bestämda uppfattning är att all mental träning är värdelös om den inte lärs in genom kroppen. Det spelar ingen roll hur mycket du än försöker stärka dig mentalt, så länge detta enbart sker inne i ditt huvud. Det som inte är förankrat i kroppen (medvetandets fysiska aspekt), kommer att svika oss när vi behöver det som mest.

Kroppen lär sig genom att känna och uppleva, inte genom ord och tankar. Om man vill förstå någonting på djupet, behöver förståelsen sitta i kroppen. Kroppen är dessutom väldigt klok. Den har en ordlös förståelse av vad som verkligen är viktigt i det här Livet.  

En sann Kampkonst handlar om överlevnad, inte om ”ego-boost”. Kroppen vet!

    


1 kommentar:

  1. Jag har saknat dina kloka ord i bloggen. Väl skrivet och beskrivet! Som alltid. :)

    SvaraRadera