torsdag 28 november 2013

Stella
Stella är ett politiskt och religiöst obundet mentorprogram som riktar sig till tjejer i åldrarna 16-20 år. Mentorprogrammet utgår från tron på varje människas inneboende kraft och betydelsen av goda vuxna förebilder. Stellas mål är att stärka tjejernas självbild, få dem att fundera över sina drömmar och visioner, samt ge dem verktyg att hantera livets upp- och nedgångar. Varje år deltar 40-50 tjejer i Stockholm programmet och enligt de kontinuerliga utvärderingarna är mer än 90% av tjejerna nöjda med sitt år i Stella.
Du kan läsa mer om Stella på stiftelsenstella.se

Jag har sedan 2009 varit en av ”Stellas vänner”, det vill säga en av personer och företag som har stöttat mentorprogrammets verksamhet. Maria Rosvall, som är Stellas grundare har nyligen bett mig att skriva några rader kring mina bevekelsegrunder. Så här kommer de:   


När jag växte upp har jag ofta känt mig besviken på (och sviken av) vuxna i min omgivning. Jag upplevde ofta att vuxna var riktigt bra på att berätta om hur saker och ting borde vara, men inte alls lika bra på att själva leva efter sina ”predikningar”. Ganska tidigt har jag förstått att kunskap och kompetens inte är samma sak.

Många kan prata, men få kan i vardagen demonstrera det som de förstår i teorin. Många vuxna kan ge råd om att man inte ska stressa, medan de själva kan plågas av spänningshuvudvärk, sömnlöshet och magkatarr. Många uppmanar ungdomarna att tro på sig själva, medan de själva brottas med dålig självbild och bristande självkänsla. Många kräver disciplin och struktur av barnen, utan att för egen del vara varken disciplinerade eller särskilt strukturerade i sin egen vardag.

Sedan sju år tillbaka har jag arbetat professionellt som mental tränare. Mina egna svårigheter och livserfarenheter har sporrat mig till att ägna hela mitt vuxna liv åt att leta efter effektiva sätt att hantera livets utmaningar. Min önskan är att det jag lärt mig genom åren ska göra skillnad för andra och det är här som ”Stella” kommer in i bilden. Stellas vision är att utveckla stjärnor – Stellor som lyser starkt av egen kraft!  Kan man ärligt talat ha bättre mål i livet? Jag känner mig därför både stolt och tacksam över äran att få vara Stellas vän.

Igor Ardoris

   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar