måndag 4 november 2013

Menyn är inte middagen


När ska vi inse att det inte är goda råd som vi behöver i första hand, utan tålamod, ihärdighet och disciplin. Ett av huvudmålen med mitt arbete är att bidra till en övergång från ett informationssamhälle till ett samhälle där utvecklingen tränas och manifesteras istället för diskuteras.


Knowing is not enough, we must apply
 Willing is not enough, we must do
                                                   Bruce Lee

Om jag skulle sammanfatta hela mitt koncept med ett enda ord skulle det vara ordet vara: ANDAS!
Detta ord sammanfattar alla tre grundprinciper i mitt koncept:
spänningskontroll, andningskontroll och uppmärksamhetskontroll.
Vi åstadkommer spänningskontroll genom konstant och oavbruten andning. Det minsta avbrottet i vår andning har en direkt påverkan på vår fysiska spänningsnivå. När vi känner oss lugna och trygga, när vi vilar och slappnar av, är det självklart att andningen flyter på av sig själv (det vill säga omedvetet), vi andas spontant på det lugna och oavbrutna sättet.

Men så fort vi hamnar i en jobbig, smärtsam, sorglig eller skrämmande situation; det första som händer är att vi glömmer att andas.

Negativa tankar och känslor speglas i vår muskelspänningsnivå. När rädsla eller ilska har tagit över kontrollen, visas detta tydlig genom spända (upprörda) axlar och nacke. När vi överväldigas av sorg och uppgivenhet, tappar vi vår hållning, förlorar tonus i kroppen och sjunker ihop.

Andningen hjälper oss också på det mentala planet. Genom medveten andning kan vi behålla medveten kontroll över vår uppmärksamhet. Den medvetna andningen förhindrar att vår uppmärksamhet fastnar i våra egna tankar och känslor. Att glömma andas innebär att vår uppmärksamhet begränsas till det man kallar för tunnelseende. I det tillståndet är det svårt att handla konstruktivt och fatta vettiga beslut. När vi behåller lugn och oavbruten andning kan vi uppfatta verkligheten med ett sinne som är fritt och öppet för olika lösningsalternativ.

Det räcker dock inte på långa vägar att förstå detta! Det räcker inte att säga: ”OK, men då så. Då vet jag! Nästa gång jag hamnar i ett pressat läge ska jag se till att inte avbryta min andning, utan se till att andas lugnt och oavbrutet.”
Det som kommer att hända är att, när du hamnar i en jobbig situation, kommer du med störst sannolikhet inte ens att komma ihåg dessa ord. De existerar enbart på en teoretisk (idé) nivå. Och även om du mot all förmodan skulle komma ihåg dem är risken stor att du inte kommer klara av att förverkliga deras budskap.

YOU MUST TRAIN IT TIL YOU GOT IT,
THEN YOU HAVE TO DRILL IT TIL YOU OWN IT!

Medveten andning behöver övas genom mindfulnessträning, tills meditationen har blivit en vardags rutin; en självklar del av ditt vardagsliv. Efter det behöver du medvetet (frivilligt) utsätta dig själv för olika typer av stressande situationer där förmågan att andas medvetet ska ”drillas in” tills det blivit en självklar del av ditt väsen. Stressnivån i situationerna ska gradvis utökas i takt med din utveckling.
Ditt självförtroende och din självrespekt kommer naturligt att infinna sig och växa när du börjar upptäcka att du blivit bättre och bättre på att behålla kontrollen över dig själv i tuffa och svåra situationer.

Tänk vad mycket träning det krävs för att vi ska komma ihåg att andas när vi befinner oss under press. Om det är så lätt att glömma att andas under press, hur realistiskt är det då att någon, vem som helst, ska kunna komma ihåg alla dessa ”goda”, intellektuella inspirationsråd av typen:
”Bli inte nedslagen”, ”Tro på dig själv” eller ”Tänk positivt och se möjligheter”??


1 kommentar: