söndag 10 november 2013

Den Mörka Sidan


Vanligen reagerar vi mycket ilsket och ängsligt när vi är tvungna att förnimma (bli medvetna om) våra egna brister och svagheter. Hat, liksom ofta även rädsla och vrede, tolkas som något fult, någonting att skämmas över eller någonting förbjudet.  Som om en ”god eller perfekt” människa inte bör ha negativa känslor. Det är just dessa stränga krav på oss själva, andra människor och samhället som leder till att vi förförs av ”Den Mörka sidan”. Vi handlar mot oss själva i syfte att undvika medvetenheten om det som ”inte får finnas”. 

En sådan ”censurmentalitet” leder till att de från medvetandet undertryckta negativa känslorna ”rotar sig” och får kontroll över vårt beteende och våra relationer. Ju mer vi censurerar någonting, desto mer aktiveras det censurerade. Det vi strävar efter att glömma, finns ändå konstant i minnet. Ju mer vi kämpar mot någonting, desto mer uppmärksamhet ger vi åt det.

”Den Mörka sidan” vädjar till vår narcissism, vår perfektionism och vårt storhetsvansinne och intalar oss att vi har rätt att kräva att vi själva, alla andra och hela världen skal rätta sig efter våra krav, tolkningar och idéer om perfektion. När detta inte sker uppmuntras vi av ”Den Mörka sidan” att ta till kamp och våld för den ”goda sakens skull”. Vi kämpar ju, i slutändan, för en ”perfekt” värld och då är det ok att tvinga andra att rätta sig efter vår vilja. ”Man får knäcka några ägg om man vill göra omelett”, eller vad är det man brukar säga?

Det finns inte en endaste människa som är perfekt. I oss alla finns det brister av alla slag, på olika sätt och i större eller mindre utsträckning. När vi strävar efter att förneka (eller utrota) dessa brister hamnar vi både i strid med oss själva och omvärlden. Vi blir slavar under ”Den Mörka sidan” och skapar mera lidande, elände och sorg i världen.

Våra svagheter behöver inte elimineras. De behöver inte försvinna. Det är inte farligt att vi har dem så länge de inte har oss. ”När trollen kommer ut i dagsljuset – spricker dem”. ”Trollen” är alla våra värderingar, avsikter och attityder som leder till destruktivt handlande och som vållar skadliga känslor av rädsla, hat och vrede. ”Dagsljuset” är metafor för vårt medvetande. När vi tillåter oss att bli medvetna om våra brister, kan vi börja ta ansvar för dem.

”Den Mörka sidan” kan bara finnas så länge ljuset förnekas. Mörker är enbart frånvaro av ljus och existerar inte av sig självt.

  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar